table of contents

 • IGCSE – Biology เรียนอะไรบ้าง

  IGCSE Biology คืออะไร สำหรับข้อสอบ IGCSE วิชา Biology เป็นวัดความรู้วิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา โดยมีเนื้อหา หลักๆ…

  August 7, 2016

 • IGCSE – Environmental Management เรียนอะไรบ้าง

  IGCSE Environmental Management คืออะไร วิชา Environmental Management เป็นหนึ่งในหลักสูตรของ IGCSE มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกิดของทรัพยากรธรรมชาติ…

  August 7, 2016

 • IGCSE – Development Studies เรียนอะไรบ้าง

  วิชา Development Studies เป็นวิชาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงปัญหาความยากจน กลวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศต่างๆ ทั้งในแง่ของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

  July 18, 2016

 • IGCSE – Travel & Tourism เรียนอะไรบ้าง

  IGCSE Travel & Tourism คืออะไร เมื่อพูดถึงการเดินทางและการท่องเที่ยว เรามักนึกถึงการไปเที่ยวต่างประเทศ หรือเที่ยวต่างจังหวัด และต้องไปค้างคืนหลายๆ วัน แต่อันที่จริงแล้วแค่เราไปเดินเล่นสยามตอนเย็นๆ ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นกัน เพราะย่านสยามนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ ซึ่งน่าจะเป็นกิจกรรมโปรดของหลายๆ…

  July 17, 2016

 • IGCSE คืออะไร

  IGCSE คืออะไร เขียนโดย Tina Phanichkul IGCSE คืออะไร ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ IGCSE กันก่อน การสอบ IGCSE (The…

  July 16, 2016